0(0)

E-szkolenie: Optymalna metoda rozliczania mediów i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania ciepła

 • Czas trwania 05h 59m
 • Suma zarejestrowanych 15

Opis

PROWADZĄCY:

Wojciech Jan Konieczny

PROGRAM SZKOLENIA »

(zobacz program)

DOSTĘP:

Szkolenie dostępne jest na platformie e-learningowej
http://kursy.administrator24.info/ do odtworzenia w dowolnym momencie.
Możliwość zadawania pytań, konsultacji poprzez korespondencję
mailową z Prowadzącym. Prowadzący udostępnia bazę materiałów
dydaktycznych z zakresu rozliczania mediów.

METODY SZKOLENIOWE:

E-learning. Praca samodzielna w oparciu o udostępniony materiał audio-video.  Szkolenie trwa ok. 6 godzin, jest możliwość cofnięcia się do wcześniej przerobionego materiału.
Możliwość zadawania pytań Prowadzącemu via e-mail na adres: szkolenia@medium.media.pl

KOSZT:

 • 400 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”*
  * w celu otrzymania kodu rabatowego dla prenumeratora lub zakupu prenumeraty prosimy o kontakt:
  Joanna Wątor
  szkolenia@medium.media.pl
  tel. kom. 534 920 346
 • 550 zł netto dla pozostałych uczestników.

Kontakt:
Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. kom. 534 920 346

PROGRAM SZKOLENIA*:

I. CZTERY KROKI DO SUKCESU – ROZLICZENIE MEDIÓW

1. Prawo nie działa wstecz
2. Kodeks cywilny
3. Kodeks karny
4. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych
5. Podział kosztów wg źródeł ciepła
6. Związek lokalu z częścią wspólną
7. Zapotrzebowanie na ciepło
8. Zakres temperatury w pomieszczeniach
9. Wytwórca ciepła interpretacja URE

II. REGULAMIN ROZLICZENIA MEDIÓW 2023

1. Podstawy prawne
2. Słowniczek:

 • abonament
 • awaria wodna
 • bonifikata za niedogrzanie
 • budynek lub grupa budynków
 • części wspólne
 • dostawca ciepła
 • jednostka pomiarowa
 • korekta rozliczenia
 • koszty całkowite zakupu
 • koszty dostawy wody
 • koszty odprowadzenia ścieków
 • legalizacja ponowna urządzenia
 • logoterma
 • lokal nieopomiarowany
 • metoda rozliczania kosztów ciepła
 • metoda rozliczenia kosztów wody
 • nadpłata
 • niedopłata
 • odbiorca ciepła
 • odbiorca ciepła URE
 • odbiorca ścieków
 • odbiorca wody
 • odczyt zużycia
 • okres rozliczeniowy
 • okres użytkowania
 • odszkodowanie
 • opłacalność zdalnego odczytu
 • podział kosztów ciepła
 • odział wody na c.w.u. i z.w.
 • przeciętny podział wody na c.w.u. i z.w.
 • podzielnik kosztów
 • powierzchnia budynku
 • powierzchnia grzewcza lokalu
 • reklamacja rozliczenia
 • rozliczenie okresowe
 • rozliczenie szacunkowe
 • rozliczenie wody nieopomiarowanej
 • sezon grzewczy
 • sezon nie grzewczy
 • średnia ilość osób
 • stawka c.o.
 • stawka c.w.u.
 • techniczna możliwość zdalnego odczytu
 • termin wykonania rozliczenia
 • rozliczający
 • uchyb
 • urządzenie pomiarowe
 • użytkownik lokalu
 • współczynniki wyrównawcze
 • wyznaczanie kosztu min / max
 • wymiana urządzenia
 • zakres informacji
 • zaliczka
 • zasób lokalowy
 • zużycie średnie c.o.
 • zużycie wody
 • zużycie średnie w.w.
 • zużycie c.w.u.
 • zużycie utraconej wody
  III. ROZLICZANIE KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA

1. Podział kosztów ciepła:

 • podział kosztów zakupu ciepła
 • wysokość kosztów stałych zakupu ciepła
 • podział kosztów na c.o. i c.w.u.
 • podział kosztów na części wspólne

2. Zużycie c.o. i c.w.u.:

 • zużycie w lokalach c.w.u.
 • zużycie w lokalach c.o.

3. Stawki:

 • stawka kosztu stałego
 • stawka c.w.u.
 • stawka c.o. części wspólnych
 • stawka c.o. lokali

4. Rozliczenie lokalu:

 • koszt stały
 • koszt c.w.u.
 • koszt c.o. wspólny
 • koszt c.o.

5. Zasady ogólne:

 • opłacalność zdalnego odczytu
 • zasady ogólne – okres legalizacji
 • zasady ogólne – udostępnienie lokalu
 • zasady ogólne – średnia wartość zużycia
 • zasady ogólne – informacje o rozliczeniu
 • zasady ogólne – zgłoszenie niedogrzania lokalu
 • zasady ogólne – dochodzenie odszkodowania
 • zasady ogólne – określenie terminu rozliczenia
 • zasady ogólne – termin wnoszenia zaliczek
 • zasady ogólne – rozliczenie różnicy zaliczek z należnością
 • zasady ogólne – zasady zgłaszania reklamacji
 • zasady ogólne – prawo do korygowania rozliczenia

IV. ZASADY ROZLICZANIA WODY

1. Podział kosztów wody
2. Zużycie wody w lokalach:

 • zużycie dostarczonej wody
 • woda do podlewania ogródków

3. Rozliczenie lokalu a. abonament na lokal:

 • wody do lokalu
 • uchybu do lokalu

4. Rozliczenia uchybu
5. Koszty utraconej wody wskutek awarii
6. Zasady ogólne – wyliczenie ilości utraconej wody
7. Prawo do korygowania rozliczenia

Organizator szkoleń:
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
NIP 1132859984
REGON 146362945

Topics for this course

12 Lekcji 05h 59m

Optymalna metoda rozliczania mediów i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania ciepła

E-szkolenie: Optymalna metoda rozliczania mediów i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania ciepła cz. 1
E-szkolenie: Optymalna metoda rozliczania mediów i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania ciepła cz. 2
E-szkolenie: Optymalna metoda rozliczania mediów i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania ciepła cz. 3
E-szkolenie: Optymalna metoda rozliczania mediów i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania ciepła cz. 4
E-szkolenie: Optymalna metoda rozliczania mediów i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania ciepła cz. 5
E-szkolenie: Optymalna metoda rozliczania mediów i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania ciepła cz. 6
E-szkolenie: Optymalna metoda rozliczania mediów i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania ciepła cz. 7
E-szkolenie: Optymalna metoda rozliczania mediów i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania ciepła cz. 8
E-szkolenie: Optymalna metoda rozliczania mediów i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania ciepła cz. 9
E-szkolenie: Optymalna metoda rozliczania mediów i opracowanie poprawnego regulaminu rozliczania ciepła cz. 10

Materiały do pobrania

676.50

Grupa docelowa

 • członkowie zarządów spółdzielni mieszkaniowych,
 • członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych,
 • członkowie organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowych,
 • administratorzy osiedli,
 • pracownicy firm zarządzających nieruchomościami,
 • podmioty realizujące zadania na rzecz wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.