0(0)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

 • Czas trwania 4h 30m
 • Suma zarejestrowanych 40

O kursie

PROWADZĄCY: Andrzej Rajkiewicz

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: zdobycie praktycznej umiejętności  zaplanowania termomodernizacji, zgodnie z obowiązującymi, znowelizowanymi w kwietniu 2020 roku przepisami prawa. Dzięki wykorzystaniu udostępnionego podczas szkolenia specjalnego kalkulatora, każdy samodzielnie może oszacować koszty i przekonać się, czy inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie.  Wykazanie się takimi umiejętnościami niewątpliwie wzmocni pozycję rynkową zarządcy.

Opis

CEL SZKOLENIA:

Właściciele budynków wymagają od zarządzających nimi szybkich reakcji na potencjalne potrzeby związane z poprawą komfortu życia, tj. poprawą stanu technicznego budynków. Poprawa stanu technicznego to m.in. termomodernizacja budynków, którą reguluje obecnie znowelizowana 12 kwietnia ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Termomodernizacja budynków jest działaniem wspieranym przez Państwo i Unię Europejską, w dalszym ciągu niedocenianym przez sektor mieszkaniowy, jako jedyna dźwignia posiadająca istotne instrumenty wspomagające.

Pozycja zarządzających nieruchomościami wzmocni się, jeśli wykażą się oni umiejętnościami szybkiego zaplanowania termomodernizacji po przyswojeniu wiedzy z tego szkolenia, dotyczącej zarówno uwarunkowań prawnych, jak i technicznych, uzasadniających inwestycje, a także wskazujących możliwości oszacowania kosztów remontów przy użyciu specjalnego narzędzia, które zaprezentuje podczas szkolenia prowadzący. 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Uwarunkowania modernizacji budynków w Polsce
  – Prawne
  – Techniczno-ekonomiczne
 2. Zmiany w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, które weszły w życie 12 kwietnia 2020 r.
  – Finansowanie z premią termomodernizacyjną
  – Finansowanie z premią remontową
 3. Oferty finansowania termomodernizacji wspierane przez Państwo i UE
 4. Narzędzia informatyczne wspomagające przygotowanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
  – Kalkulator wstępnej oceny inwestycji termomodernizacyjnej budynku
  – Arkusz kalkulacji kosztów termomodernizacji z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego
 5. TEST WIEDZY

METODY SZKOLENIOWE:

E-learning. Praca samodzielna w oparciu o udostępniony materiał audio-video (z wykorzystaniem narzędzia wiedza i narzędzia informatyka). Po zapoznaniu się z materiałem sprawdzenie wiedzy za pomocą testu. Szkolenie trwa min. 4,5 godziny, jest możliwość cofnięcia się do wcześniej przerobionego materiału.

KOSZT:

 • 150 zł netto dla prenumeratorów miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”,
 • 200 zł netto dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje:

1. Dostęp do materiałów szkoleniowych audio-video – 74 slajdy, w treści:
– informacje o uwarunkowaniach prawnych i finansowych, zgodnych z przepisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, której nowelizacja weszła w życie 12 kwietnia 2020 roku;
– kalkulator pozwalający na samodzielne oszacowanie kosztów inwestycji;
– test wiedzy oceniany przez prowadzącego szkolenie.

2. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodnym ze standardem usług szkoleniowo-usługowych SUS 2.0*, po wykonaniu testu.

3. Możliwość kontaktu z wykładowcą.

Szkolenie trwa minimum 4,5 godziny:  

 • Przejście szkolenia jednorazowo to ok. 1,5 h (z przystankami)
 • Test wiedzy – quiz 0,5 h
 • Zebranie materiałów do kalkulatora Alior 0,5-1 h
 • Przejście przez kalkulator Alior 0,5-2 h
 • Zebranie materiałów do kalkulatora kredytowego 0,5-1 h
 • Przejście kalkulatora dla jednej opcji 0,5-1h, dla dwóch opcji 1-2 h

Kontakt:
Joanna Wątor
szkolenia@medium.media.pl
tel. kom. 534 920 346

Organizator szkoleń:
Grupa MEDIUM
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
NIP 1132859984
REGON 146362945

 

 

Topics for this course

12 Lekcji 4h 30m

Cele i program szkolenia

Omówienie celów i programu szkolenia3:39

NARZĘDZIE WIEDZA

NARZĘDZIE INFORMATYKA

TEST WIEDZY

246.00

Wymagania

 • Podstawowa znajomość obsługi programu Microsoft Excel
 • Świadomość źródeł pozyskiwania danych o zarządzanym budynku w zakresie jego stanu technicznego i kosztów zakupu mediów

Grupa docelowa

 • członkowie zarządów spółdzielni mieszkaniowych,
 • członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych,
 • członkowie organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowych,
 • administratorzy osiedli,
 • pracownicy firm zarządzających nieruchomościami,
 • podmioty realizujące zadania na rzecz wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.